دور از رویت دور از صدایت
شادی نایاب است
با این با تو بیگانه ماندن
رودم تالاب است
چونان ماهی در تُنگِ تنگی
عمرم بر آب است
#یاایهاالعزیز

امان از درد سخت نا امیدی
چه سازم، هر چه من کردم تو دیدی

تو دانی آنچه را مردم ندونن
گمونم دیگه از ما دل بریدی

#یاایهاالعزیز

کباب قناری در آتش سوسن و یاس
#نور را در پستوی خانه نهان باید کرد

‏⁧‫#معلم‬⁩ ⁧‫#تاریخ‬⁩ ما
‏کاشکی به ما میگفت چرا
‏⁧‫#نان‬⁩ ⁧‫#خیانت‬⁩ ها چرا
‏بر سفرهٔ ⁧‫#تفاهم‬⁩ است؟
‏هر ⁧‫#فتح‬⁩، باری از ⁧‫#شکست‬⁩
‏بر شانه‌های ⁧‫#مردم‬⁩ است

‏⁧‫#سیاست‬⁩

‏به بعضیا باید گفت :
‏خاسِک تِه دیمِ بَزنه

‏خوب!
وارد ۴۵ شدم🥳
از این ۴۵ تا:
۳۰ تاش تو آی‌تی،
۲۷ تاش تدریس،
۱۹ تاش همسر،
۱۷ تاش پدر،
...بودم،
اما
نمیدونم چندتاش رو ‎ او بودم
چندتاش رو با اسم او بیدار شدم

نبود آنچه غافل از تو نشستم
باقی عمر ایستاده‌ام به غرامت

هزار دشمنم ار میکنند قصد هلاک
گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

Show older
FLOSS.social

For people who care about, support, or build Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS).