هزار دشمنم ار میکنند قصد هلاک
گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

صد بار اگر علقمه را فتح کنم
هربار دوباره تشنه بر می گردم

ویدئو حاوی خشونت‌ و فحاشی است 

‏‎ هیچوقت به شما یاد نمیده چطوری از ‎ اختاپوسیش خلاص بشید 😤

رو را چون سینه ها هفت آب شوی از ها....

‏همه ‎ سر راه ‎ پلتفرم‌های ‎ ساخته شده.
خدا کنه زودتر بفهمند و خودشون رو از سر راه این سیل خانمان برانداز جابجا کنند.

پ.ن: دیگه نمی‌دونم به چه زبون باید ‎ بدم😔🤦🏻‍♂️

‏اینقدر ‎ دور و برمون ریخته و زیاد شده که وقتی یک مورد جدید از دوستی یا آشنا و فامیلی می‌شنوم قبل از هر چیز یک ‎ برایش می‌خوانم، چون در اکثر موارد -بخاطر کثرت افراد- ‎ می‌کنم باهاشون تماس بگیرم و ‎ و احوال کنم

بهترین تدبیر در این وضع:
یک مجزابرای به و قوه مجریه در انتخابات تعبیه شود.
آنهایی که کلیت نظام رو قبول دارند ولی ساختارش رو غلط میدونند رأیشان را در آن صندوق بندازند.رفاقت یکطرفه یعنی: اینهمه سال ما با صندوق رای آشتی بودیم، همش حال ما رو گرفته
امسال قهر کنیم؟
امسال آشتی کنیم؟
چیکار کنیم؟

از دست دادن و پس گرفتن یه مدل شد برای مدیران جمهوری اسلامی
خرابکاری می کنند
بعد درستش میکنن
بعد بهش افتخار می کنند
خوب خرابش نکن آقا جان
خرابش نکن

پسرم -امیرسام - پرسید :
درستش کدوم؟
جمهوری اسلامی ایران
یا
جمهوری اسلامی ایشان
آخر سرود ملی رو تمرین میکرد
لال شدم

این«رودرروی مردم» بودن چه لذتی دارد؟نکنه مثل«لذت شرابخواری»باشه،به‌قول شرابخواران«تلخ و اعتیاد آور»وبه قول باریتعالی:درآن گناهی بزرگ ومنافعی دارد،اماگناهش بزرگترازنفعش.

Show older
FLOSS.social

For people who care about, support, or build Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS).