InterIMAP je v kombinaci s dovecotem výbornou lokální IMAP cache. Oproti offlineimap nebo mbsync je neuvěřitelně efektivní (asi o řád rychlejší a v delším časovém úseku asi o tři řády méně náročný na data). #linux
guilhem.org/interimap/

Follow

@jackc Interesting work and neat to see that RFC be implemented. How widely is it supported on the server side, do you know?

@jgoerzen I think it is already implemented on IMAP servers. But i use dovecot mainly and don't have much info about others.

Sign in to participate in the conversation
FLOSS.social

For people who care about, support, or build Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS).