Follow

Vyschlo v hrdle.
Slzy kanou.
Pane Karle,
na shledanou.

Jako by byl zase kluk. Osobní vzpomínka na Karla Gotta
forbes.cz/jako-by-byl-zase-klu

· Mastodon Share · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
FLOSS.social

For people who care about, support, or build Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS).