Follow

"Překážky jsou děsivé věci, které vidíme, když odvrátíme oči od svého cíle." - Henry Ford

Sign in to participate in the conversation
FLOSS.social

For people who care about, support, or build Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS).