Follow

ALMUERZOS LIBRES. Open Xarxes/Nube7 & GNU/Linux Valencia

*Lugar: Open Xarxes/Nube7
*Dirección: C/ Literato Azorín, 30 bajo dcha · 46006 Ruzafa (Valencia)
*Fecha: Sabado, 9 de Febrero del 2019
*Horario: de 10:00h a 13:00h

Info completa en: gnulinuxvalencia.org/evento/al

Sign in to participate in the conversation
FLOSS.social

For people who care about, support, or build Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS).