Follow

Začínají další volby do orgánů Fedory a česká komunita má opět svého zástupce - Mira Hrončoka. Hlasujte, pokud můžete.
communityblog.fedoraproject.or

Sign in to participate in the conversation
FLOSS.social

For people who care about, support, or build Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS).