Follow

Notebook je unikátní konceptem maximální opravitelnosti a upgradovatelnosti. Nyní má také skvělou podporu Fedory.
mojefedora.cz/fedora-spoluprac

Sign in to participate in the conversation
FLOSS.social

For people who care about, support, or build Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS).