Follow

Jak se vyvíjí uživatelská základna Fedory, které varianty a architektury jsou nejpopulárnější? Máme pro vás statistiky z přednášky State of Fedora od @mattdm:
mojefedora.cz/workstation-pred

Sign in to participate in the conversation
FLOSS.social

For people who care about, support, or build Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS).