Follow

Vydání Fedory 34 se o týden posouvá, což znamená, že nevyjde v předstihu oproti původnímu plánu. Nyní je ve hře 27.4., což je původně plánované cílové datum.
mojefedora.cz/vydani-fedory-34

Sign in to participate in the conversation
FLOSS.social

For people who care about, support, or build Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS).