Follow

Vydání bety Fedory 34 se o týden odkládá. Na termín vydání finální verze to ale nemá vliv. 👇
mojefedora.cz/fedora-34-beta-o

Sign in to participate in the conversation
FLOSS.social

For people who care about, support, or build Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS).