Follow

⚠️ sudo obsahuje kritickou zranitelnost, na kterou už Fedora vydala záplatu, měli byste aktualizovat co nejdříve!
mojefedora.cz/aktualizujte-fed

Sign in to participate in the conversation
FLOSS.social

For people who care about, support, or build Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS).