Follow

Držíme test na tepu doby (skoro). S vydáním Fedory 32 jsme také dostali jádro 5.6, kde se nachází podpora pro VPN nové generace Wireguard! O základním nastavení se dozvíte v dnešním článku. mojefedora.cz/wireguard-vpn-pr

Sign in to participate in the conversation
FLOSS.social

For people who care about, support, or build Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS).