Follow

Jako každý rok i letos jsme na . Zastavte se u nás na stánku na kus řeči. Letos vám ukážeme např. novou desktopovou alternativu Fedory - .

Sign in to participate in the conversation
FLOSS.social

For people who care about, support, or build Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS).