Follow

Už zítra 30 release v . Kromě zajímavých přednášek a občerstvení pro vás máme připravené materiály s Fedorou. Mimo jiné zcela nové příručky. 😉

Sign in to participate in the conversation
FLOSS.social

For people who care about, support, or build Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS).