Follow

Po delší době další rozhovor ze seriálu "Jak používá Fedoru...", tentokrát o tom, jak používá Fedoru Martin Čadík, výzkumník a pedagog z FIT VUT.
mojefedora.cz/jak-pouziva-fedo

Sign in to participate in the conversation
FLOSS.social

For people who care about, support, or build Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS).