گوشی هوشمند پاین‌فون با محیط کاربری KDE

شرکت Pine64 گوشی‌هایی با قابلیت اجرای سیستم‌عامل‌های آزاد می‌سازد. به این ترتیب می‌توان تقریبا هر برنامه‌ای را که روی یک سیستم‌عامل آزاد گنولینوکسی روی لپ‌تاپ قابل اجرا باشد را روی این گوشی‌ها نیز اجرا کرد.

Follow

درباره آینده رایانش همراه و گوشی‌های هوشمند چه ارزیابی‌ای دارید؟

Sign in to participate in the conversation
FLOSS.social

For people who care about, support, or build Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS).