Follow

Näide Münchenist: miks on vaja IT lahus hoida poliitikast - intervjuu Müncheni endise linnapeaga, kelle ajal võeti GNU/Linux jm vabavara kasutusele ~16000 töökohal Müncheni linnavalitsuses:
techrights.org/2019/11/09/chri

Sign in to participate in the conversation
FLOSS.social

For people who care about, support, or build Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS).